Piszemy CV w zawodzie Rzeczoznawcy

Wzór CV dla Rzeczoznawcy

Wydawaniem opinii i specjalistycznych ekspertyz zajmują się rzeczoznawcy. W zawodzie tym mogą pracować jedynie osoby ze specjalistycznym wykształceniem wyższym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Zawód rzeczoznawcy bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Liczba dziedzin, w których konieczna jest opinia rzeczoznawcy wzrasta. Jeśli masz więc odpowiednie kwalifikacje, już dziś napisz CV, które przekona do ciebie pracodawcę. Zaczynajmy!

Praca rzeczoznawcy wiąże się z wysokim poziomem odpowiedzialności. Musisz płynnie poruszać się w przepisach nie tylko polskich ale i zagranicznych. Przeważnie zajmuje się wydawaniem opinii w poważnych sprawach takich jak katastrofy, awarie i  sporne kwestie, mając często wpływ na zdrowie ludzkie, a nawet i wyroki sądowe. Praktycznie wszystkie dziedziny życia maja swoich ekspertów, od majątków przez bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na motoryzacji kończąc.

Dobrze napisane CV zwiększa twoje szanse na przychylną opinie pracodawcy, dlatego postaraj się uczyć ze swojego Curriculum Vitae (i listu motywacyjnego) prawdziwy majstersztyk!
Dobrze napisane CV zwiększa twoje szanse na przychylną opinie pracodawcy, dlatego postaraj się uczyć ze swojego Curriculum Vitae (i listu motywacyjnego) prawdziwy majstersztyk!
O stanowisko mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych stosownie do dziedziny, którą się będziesz zajmować. Musisz także wykazać się odpowiednio długim przebiegiem praktyki zawodowej. Wśród kluczowych wymagań stawianych kandydatom na stanowisko rzeczoznawcy, wymienić należy zdolność do koncentracji uwagi, samodzielność, bardzo dobrą organizację czasu i miejsca pracy oraz niezwykłą skrupulatność.

Koniecznie zaznacz te cechy w życiorysie zawodowym. Przedstawicielami w zawodzie są zarówno kobiety jak i mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. Ze względu na wymagany staż rzadko kiedy widzimy osoby młodsze. Wolnych etatów szukaj we wszystkich instytucjach oferujących wykonywanie niezależnych ekspertyz, możesz także próbować prowadzenia samodzielnej działalności.  Sporo osób pracuje jako rzeczoznawca w ramach pracy dodatkowej. Możesz spodziewać się wynagrodzenia ok. 3000 zł miesięcznie.

Co zawrzeć w CV, aby właśnie ciebie zaproszono na interview?

  1. Przede wszystkim utrzymuj oficjalny styl dokumentu. Zadbaj aby miał przejrzysty wygląd. Warto używać czcionki Times New Roman 12 oraz wyjustować tekst.
  2. Podawaj tylko prawdziwe i aktualne informacje. Sprawdź, czy dobrze wpisałeś numer telefonu i adres mailowy. Tymi drogami otrzymasz informacje o przebiegu rekrutacji.
  3. Pamiętaj, że w Curriculum Vitae zarówno wykształcenie jak i zdobyte doświadczenie zawodowe podajemy w kolejności odwrotnie chronologicznej. nie zapomnij wpisać placówek odbywania praktyk oraz miejsca zdobycia pozytywnych opinii od pracodawcy.
  4. W zawodzie rzeczoznawcy szczególnie przydatne są umiejętności dodatkowe. Co najmniej średniozaawansowana znajomość języków obcych ułatwi kontakt z kolegami po fachu z zagranicy a umiejętność bezwzrokowego pisania usprawni przygotowywanie ekspertyz na czas.
  5. Warto dołączyć oficjalną fotografię.
  6. Zanim wydrukujesz dokumenty aplikacyjne popraw ewentualne błędy i dołącz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skorzystaj z naszych wskazówek i uwierz w siebie a praca rzeczoznawcy będzie twoja!